شماره اظهارنامهثبت علامت: 139550140001078368 مورخ: 1395/11/26

شماره ثبت علامت : 270651 مورخ: 1396/01/28

مالك علامت : آقاي عباس خداوردي ( 50 %)

نشاني: 

تابعيت: ايران

مالك علامت : آقاي افشين عزيزي ( 50 %)

نشاني: 

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 35: تبليغات،

طبقه 39: حمل و نقل مسافر، رزرو براي مسافرت كردن، ديدن مناظر (جهانگردي)،

 

اجزاء علامت: كلمه AITO به لاتين و تصويري از خطوط منحني و خطوط شكسته كه تشكيل يك پرونده فانتزي را داده اند طبق نمونه.

ثبت برند تندیس مهان

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/11/26 الي 1405/11/26