شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001070194 مورخ: 1395/10/27

شماره ثبت علامت : 271188 مورخ: 1396/02/03

مالك علامت : آقاي عباس حيدري ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

مالك علامت : آقاي بهرام پايدار ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 7: ماشينهاي بسته بندي، ماشينهاي كاغذ سازي، ماشينهاي ساخت كاغذ، ماشين چاپ، ماشينهاي بسته بندي و كلاف پيچي،

طبقه 16: لوازم بسته بندي (براي زير سازي و پر كردن) از جنس كاغذ و مقوا،

طبقه 35: تبليغات، صادرات، خريد و فروش،

طبقه 42: خدمات طراحي بسته بندي،

 

اجزاء علامت: كلمه codex و در زير آنها يك خط صاف كشيده شده است به رنگ آبي طبق نمونه

ثبت تندیس مهان

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/10/27 الي 1405/10/27