شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139650140001010449 مورخ: 1396/02/21

شماره ثبت علامت : 286433 مورخ: 1396/09/01

مالك علامت : آقاي مهدي شيري

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 26: قلاب(خرازي)، خرازي بغير از نخ، وصله هاي چسب دار(كه با حرارت مي چسبند)براي تزئين منسوجات(خرازي)، آذين گلسرخي(خرازي)،

طبقه 35: تبليغات، صادرات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: حروف s , c لاتين به گونه اي خاص درون هم نوشته شده كه حرف c داراي خط سفيد و در قسمتي كه با حرف s تلاقي دارد نيز به رنگ سفيد ميباشد به رنگ قرمز و در زير آن كلمات coral scarf به لاتين با نوشتار ساده به رنگ قرمز مانند نمونه .متقاضي نسبت به كلمه SCARF حق استفاده انحصاري ندارد.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1396/02/21 الي 1406/02/21. ثبت تندیس مهان