تاريخ صدور : 1395/03/12
موضوع آگهی : آگهي رسمي ثبت علامت تجاري


شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001029799 مورخ: 1394/07/07
شماره ثبت علامت : 248632 مورخ: 1395/03/12
مالك علامت : شركت فرآوري نگين املاح دريايي خوزستان نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 43000
نشاني:
تابعيت: ايران

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه 1: نمك يددار، نمك ،خام، نمك سورل،
طبقه 5: نمك براي مقاصد طبي، نمك بويا،
طبقه 30: نمك طعام آشپزي، نمك طعام يد دار، نمك طعام بدون يد، نمك دريا، نمك،
طبقه 31: نمك براي احشام،

اجزاء علامت: كلمات نمك دريايي دلفين DOLPHIN SEA SALT به فارسي ولاتين وتصوير خورشيد كه بصورت نيمه در بالا در پايين و چسيبيده به آن تصوير دلفين به رنگهاي نارنجي - سياه آبي طبق نمونه متقاضي نسبت به كلمات نمك دريايي SEA SALT حق استفاده انحصاري ندارد.


مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/07/07 الي 1404/07/07