شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001037822 مورخ: 1395/06/16

شماره ثبت علامت : 260125 مورخ: 1395/08/26

مالك علامت : آقاي مهدي سلطان زاده

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 6: اتصالات فلزي لوله، لوله هاي فلزي، فلنج،

طبقه 7: شيرآلات صنعتي،

طبقه 35: تبليغات، صادرات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمه ORION به لاتين برنگ مشكي طبق نمونه. ثبت تندیس مهان

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/06/16 الي 1405/06/16