موضوع آگهی : آگهي رسمي ثبت علامت تجاري


شماره اظهارنامهثبت علامت : 139450140001014052 مورخ: 1394/04/03
شماره ثبت علامت : 237734 مورخ: 1394/09/10
مالك علامت : خانم زهرا روحاني ( 60 %)
نشاني: يوسف آباد-كوچه شصت وششم-پ3-واحد10
تابعيت: ايران
مالك علامت : آقاي شهريار روحاني ( 40 %)
نشاني: يوسف آباد-كوچه شصت وششم-پ3-واحد10
تابعيت: ايران

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:
طبقه 35: تبليغات،
طبقه 42: دكوراسيون داخلي ساختمانها، طراحي دكوراسيون داخلي اداري،

اجزاء علامت: كلمه prana به لاتين كه دربالاي آن سه برگ به صورت پيوسته و فانتزي طراحي شده است برنگهاي سرخابي-آبي-سرمه اي-سفيد. طبق نمونه


مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/04/03 الي 1404/04/03 (ثبت تندیس مهان)