شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001068061 مورخ: 1395/10/19

شماره ثبت علامت : 272188 مورخ: 1396/02/20

مالك علامت : آقاي مهران فرخ تبار

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 3: واكس، واكس چرم، پاك كننده چند منظوره، پاك كننده سطوح داخلي اتومبيل، واكس داشبورد اتومبيل، پوليش بدنه اتومبيل، اسپري واكس، شيشه شور،

طبقه 4: اسپري شوينده كلاج و ترمز،

طبقه 35: تبليغات، صادرات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمه RAINROAD به لاتين طبق نمونه.متقاضي نسبت به هريك ازكلمات به تنهايي حق استفاده انحصاري ندارد.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/10/19 الي 1405/10/19

ثبت تندیس مهان