ثبت شرکت بازرگانی وانیا طب کارا درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۲۹۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۰۹۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات، خدمات فنی و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به ویژه تجهیزات و لوازم پزشکی بیمارستانی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی و بهداشتی (در صورت نیاز پس از کسب مجوزهای لازم)، ارائه مشاوره جهت تجهیز و راه اندازی بیمارستان، کلینیک، درمانگاه و سایر موارد مشابه، تجهیز مراکز درمانی و بیمارستانها و کلینیک های تخصصی، ارائه خدمات کالیبراسیون دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، شرکت در کلیه نمایشگاهها، مزایدات و مناقصات بخش دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی و اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آل احمد غرب، بلوار جانبازان، نبش مطهری، پلاک ۱، واحد ۱۱ کد پستی: ۱۴۶۴۷۱۴۵۸۸ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۸۷/۹۴,۲۳۹ مورخ ۲۰/۸/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سرو کد ۲۳۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد حسین بهروز نیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۵۳۳۹۴۵۰۰۹۰ مسعود بهروز نیا به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به کدملی ۳۶۲۰۳۳۱۳۱۶ نادر بهروز نیا به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی۳۶۲۲۰۴۱۱۹۶ به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیـه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی وکلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا” با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محسن حسین عسگر به شماره ملی ۰۰۶۵۳۲۴۴۴۷ به عنوان بازرس اصلی. عبدالرحمن آسوده به شماره ملی ۳۶۲۰۷۴۸۱۵۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. (ثبت تندیس مهان)