موضوع آگهی: آگهي ثبت تاسيس


-موضوع شركت: بازسازي، نوسازي، تعميرات و نگهداري، لوله کشي ساختمان، ايزوگام، برق کشي، کاشي کاري، گچ کاري، جوشکاري، پنجره هاي يو پي وي سي و دوجداره، سقف کاذب، ديوارپوش و کفپوش و طراحي و ساخت دکوراسيون داخلي،گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت نزد بانک ها، خريد و فروش آهن آلات و لوله و اتصالات و لوازم ساختماني و کليه کالاهاي مجاز بازرگاني، ترخيص کالا از گمرکات داخلي، اخذ و اعطاء نمايندگي کمپانيهاي معتبر خارجي و داخلي، شرکت در کليه نمايشگاههاي داخلي و بين المللي- انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي، ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور- اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانکهاي داخلي و خارجي شرکت در کليه مناقصات، پيمانها، و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم )
مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت: تهران يافت آباد بهاران جنوبي کوچه خوارزمي پلاک 54 واحد 1کدپستی 1369933631
سرمايه شركت: مبلغ 500000000 ريال مي باشد.
نام شرکا :حسين بهرام مسجدبري با کد ملی مبلغ 490000000 ريال
کوروش بهرام مسجدبري با کد ملی مبلغ 10000000 ريال
-اولين مديران شركت:حسين بهرام مسجدبري به سمت مديرعامل به شماره ملي 2669844375 برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامي و اوراق عادي و اداري به امضاي مديرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.
اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. (ثبت تندیس مهان)