تاسیس شركت با مسئوليت محدود توسعه تجارت اورست درتاریخ 1394/08/09 به شماره ثبت 481459 به شناسه ملی 14005326330 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
-موضوع شركت: صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز شرکت در مناقصه ها و مزايده ها ي دولتي و خصوصي و داخلي و خارجي اخذ و اعطاي نمايندگي هاي داخلي و خارجي ، مشارکت و سرمايه گذاري در شرکتها و کارخانجات و صنايع و ساختمان سازي ، ساخت و ساز ساختمان اداري و تجاري و مسکوني . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم
-مدت شركت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: .تهران – بلوار آفريقا – خيابان عاطفی شرقي – پلاک 24 – طبقه دوم – واحد 201 کد پستي : 1917773584
-سرمايه شركت: مبلغ 10000000 ريال مي باشد.
-اولين مديران شركت:
 مرشد حاجي اف به سمت رئيس هيئت مديره کد فراگیر 00099010753 دارنده 3300000 ريال سهم الشركه- وقار قاسم اف به سمت مديرعامل و عضو هیات مدیره کد فراگیر 00099102295 دارنده 3400000 ريال سهم الشركه- جاويد دارياباري جواد به سمت نايب رئيس هيئت مديره کد فراگیر 00099104812 دارنده 3300000 ريال سهم الشركه برای مدت نامحدود انتخاب شدند
-دارندگان حق امضا:
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک سفته بروات و قرار دادها و عقود اسلامي و اوراق عادي و اداري با امضاي هريک از اعضاي هيئت مديره به تنهائي همراه با مهر شرکت معتبر است
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). (ثبت تندیس مهان)