تاسیس شركت سهامي خاص ايده خاور طب درتاریخ 1394/08/16 به شماره ثبت 481837 به شناسه ملی 14005362218 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شركت : خريد و فروش و واردات و صادرات، بسته بندي، توزيع دارو و تجهيزات پزشکي و نصب و راه اندازي تجهيزات پزشکي، خريد ، فروش ، توزيع ، توليد ، بسته بندي ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، اخذ و اعطاي نمايندگي شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي اخذ وام و تسهيلات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي، گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت نزد بانک ها ، ترخيص کالا از کليه گمرکات داخلي ايجاد شعب و نمايندگي در سراسر کشور برپايي غرفه و شرکت در کليه نمايشگاههاي معتبر داخلي و خارجي و بين المللي ، عقد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت در کليه مناقصات و مزايدات و پيمانها اعم از دولتي وخصوصي و بين المللي در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم)
مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلي شركت : تهران، ميرداماد، ميدان محسني (مادر)، خيابان شاه نظري، پلاک28، واحد4، طبقه7 کد پستي 1547916166
سرمايه شركت : مبلغ 100000000 ريال منقسم به 100 سهم 1000000 ريالي كه تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بي نام ميباشد كه مبلغ 35000000ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 94/809/1388 مورخ 94/7/26 نزد بانك سامان شعبه میرداماد پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد.
اولين مديران شركت :
 عليرضا حاجي قاسم به شماره ملی 0040819833 به سمت مديرعامل و عضو هیئت مدیره - مريم حاجي قاسم به شماره ملی 0041364023 به سمت رئيس هيئت مديره- منوچهر اسمعيل زاده به شماره ملی 0045101957 به سمت نايب رئيس هيئت مديره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضاء مديرعامل يا رئيس هيأت مديره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .
اختيارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه
بازرس اصلي و علي البدل : بهارك ميرزاآقاخان به شماره ملي 0450591123 به عنوان بازرس اصلي - ياسمن رضواني به شماره ملي 0014426846 به عنوان بازرس علي البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). (ثبت تندیس مهان)