ثبت شرکت سهامی خاص بهسا پایدار مانا درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۷۷۷۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۵۷۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: . مهندسی، طراحی، مشاوره، نظارت، مدیریت ساخت، پیمانکاری و اجرا و نگهداری و بهره برداری کلیه پروژه های عمرانی ، معماری و شهرسازی اعم از ابنیه و ساختمان(ابنیه سبک و سنگین و سوله سازی) ـ راه و ترابری ، باند و فرودگاه ـ آب و سازه های وابسته ، سازه های دریایی، سدسازی، خطوط انتفال و شبکه های آب و فاضلاب ، تصفیه خانه ها و مخازن و تلمبه خانه های آب و فاضلاب و کلیه سازه های وابسته هیدرولیکی و آبی و نیروگاهی ـ صنعت و معدن و اتوماسیون صنعتی واحدهای صنعتی ـ نیرو ، تولید ، پست و انتقال و توزیع نیرو ـ تاسیسات و تجهیزات(مکانیکی و هیدرو مکانیکی و برق و الکترونیک و غیره ) ـ کاوش های زمینی ـ ارتباطات ـ کشاورزی و آب خیز داری و آب خوان داری، شبکه های آبیاری زهکشی و مهندسی رودخانه ـ نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز ـ مرمت و احیای آثار باستانی ـ انرژی و صنعت ـ برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی و فعالیت و مطالعات در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرحها و تهیه نقشه ها ، اسناد ، مدارک و مشخصات اجرایی و نظارت بر حسن اجرا، آمایش سرزمینی، طرحهای جامع منطقه ای و شهری و طرحهای هادی شهری و روستایی و طرح تفصیلی و آماده سازی اراضی.. تهیه و تامین ماشین آلات و تجهیزات سبک و سنگین و خرید و فروش آن.. انجام و ارائه کلیه خدمات به صورت پیمانکار عمومی ـ مهندسی ، خرید و ساخت ای پی سی ـ مدیریت پیمان کلیه کارهای عمرانی و عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی. اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، تشکیل دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت. اخذ وام ، کلیه تسهیلات و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز.( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم . ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جردن کوچه فرزان غربی پلاک ۳۱ طبقه ۲ واحد ۳ کدپستی ۱۹۶۸۷۳۶۹۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۵/۹۴,۲۴۷ مورخ ۰۴/۰۳/۹۴ نزد بانک آینده شعبه سرو غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: نوروز عباسی مینق بشماره ملی ۱۷۳۹۶۴۶۲۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره . شایان ابی زاده بشماره ملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۷۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره . بهامین باقری بشماره ملی۱۴۶۷۴۵۹۲۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بات و قرارداد های عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا” همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: مهران حسین زاده نمدی به شماره ملی ۱۴۶۶۲۲۱۹۸۴ به عنوان بازرس اصلی . قادر اکبر زاده به شماره ملی ۱۴۶۵۴۸۸۱۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. (ثبت تندیس مهان)