موضوع شركت:
مؤسسه اعتباري در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا و ساير قوانين ذي ربط، مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي و ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با اخذ مجوز‌هاي لازم، مجاز به انجام فعاليت‌هاي ذيل مي‌باشد:
-1- قبول سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار؛
-2- صدور گواهي سپرده عام و خاص؛
-3- انجام عمليات بين بانکي؛
-4- انجام عمليات اعتباري مصرح در قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين نامه‌هاي مربوطه؛
-5- ارايه انواع ابزار‌هاي پرداخت؛
-6- دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي؛
-7- انجام امور نمايندگي به منظور جمع‌آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و ...؛
-8- گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه؛
-9- ارايه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارت‌هاي الکترونيکي (کارت‌هاي خريد؛ کارت اعتباري، کيف پول الکترونيکي و....)؛
-10- قبول و نگهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان؛
-11- انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز، دريافت و اعطاي تسهيلات ارزي، صدور حواله‌هاي ارزي و .....؛
-12- خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
-13- تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقي دولتي و غير دولتي؛
-14- انتشار يا عرضه اوراق مالي اسلامي ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور؛
-15- انجام سفارشات مستمر مشتريان(دستور پرداخت مستمر)؛
3-16- ارايه خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي خدمات مالي، سرمايه گذاري، مديريت دارايي‌ها به مشتريان؛
-17- انجام وظايف قيوميت، وصايت، وکالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه؛
-18- سرمايه گذاري از طريق خريد سهام، اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجي و اوراق صکوک؛
-19- خريد و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
-20- ايجاد هر گونه پوشش بيمه‌اي براي دارايي‌هاي مؤسسه اعتباري نزد شرکت‌ها و مؤسسات بيمه؛
-21- حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با بانک‌هاي داخل و خارج؛
-22- ترخيص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباري؛
-23- وصول مطالبات اسنادي؛
-24- وصول سود سهام مشتريان و واريز به حساب آن ها؛
-25- فروش تمبر مالياتي و سفته؛
-26- انجام ساير عمليات قانوني پس از اخذ تأييديه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

-مدت شركت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: تهران سعادت آباد ميدان کاج خيابان سرو شرقي نبش خيابان علامه طباطبايي شمالي پلاک 50 طبقه اول کد پستی 1997998835
-سرمايه شركت: مبلغ3000000000000 ريال منقسم به 3000000000 سهم 1000 ريالي كه مبلغ کلیه سرمایه توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره678مورخ 93/9/5بانک سپه شعبه بلوارشهرک دریا وگواهی شماره 93/213063مورخ 93/8/7بانک مرکزی پرداخت گرديده است.
-اولين مديران شركت: فريد ضياءالملکي ک م 1551732467 به سمت رئيس هيئت مديره وعليرضا پايين محلي ک م2122171243 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و ذکريا متحمل ک م 0041561872 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره و علي رحماني ک م0901593737به سمت عضو اصلی هيئت مديره و نعمت اله اکبري ک م 1291868496به سمت عضو اصلي هیات مدیره و مرتضي عنايتي ک م 2092235095به سمت عضو علي البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
دارندگان حق امضا:كليه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته بروات قراردادهاوعقود اسلامي با امضاي مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود امضای سایرمکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
-اختيارات مدير عامل:مطابق اساسنامه ميباشد .
-بازرس اصلي و علي البدل برای مدت یکسال مالی بشرح ذیل انتخاب شدند :
- موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت به شناسه ملي 10380076460 بعنوان بازرس اصلي .
- موسسه حسابرسي فريوران به شناسه ملي 10861873119 بعنوان بازرس علي البدل .
-روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد.
-بموجب مجوز شماره 122/1679مورخ 94/9/3سازمان بورس و اوراق بهادار ومجوز شماره 94/224894مورخ94/8/11بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (ثبت تندیس مهان)