ثبت شرکت پایدار هوشمند منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) در تاریخ ۲۴/۴/۹۴ با شماره ثبت ۲۶۵۱ در اداره ثبت شرکتهای این سازمان به ثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد:

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و پیاده سازی سیستم های خانه هوشمند BMS و اجرای طرح های نرم افزاری و سخت افزاری در حوضه فناوری دیجیتال و الکترونیک و نرم افزار، تعمیر و نگهداری و طراحی تجهیزات پزشکی، طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی تجهیزات پزشکی، طراحی و نظارت و اجرای اتوماسیون صنعتی، طراحی و برنامه نویسی نرم افزار اندروید و تحت وب، ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه الکترونیک و کامپیوتر و برق، کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی.

۲ـ مرکز اصلی شرکت: خشک اسطلخ، کوچه هتل کوثر، پلاک ۸۳۹، کدپستی ۴۳۴۹۱۹۷۴۶۶

۳ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی به مبلغ صدمیلیون ریال منقسم به هزار سهم بانام ۱۰۰.۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵ درصد سرمایه آن برابر گواهی شماره ۳۲۷/۴۴۵۵ مورخ ۱۰/۴/۹۴ نزد بانک مسکن شعبه ونوس منطقه آزاد انزلی پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.

۴ـ مدیران شرکت: آقای حسین بخشی زاده کلوری به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حامد برنگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای همایون حسن زاده للکامی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۶ ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره.

۷ـ بازرسان شرکت: آقای سجاد زیبافر به شماره ملی ۰۰۱۰۵۰۳۳۶۶ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عیوضی کرنق به شماره ملی ۲۵۸۰۰۳۷۹۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۸ ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.(ثبت تندیس مهان)