ثبت شرکت کارا چسب کولاک درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۳۰۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۱۳۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و پخش توزیع انواع چسب، خرید و فروش و خدمات پس از فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی برابر قوانین جاری کشور، اخذ وام، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه سطوح داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ هفت تیر ـ قائم مقام ـ ابتدای خیابان گلریز ـ پلاک ۲ ـ واحد ۶ کدپستی ۱۵۸۹۶۵۴۹۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴۱۳۰۳۰ مورخ۱۹/۸/۹۴ نزد بانک صادرات ایران شعبه سردار جنگل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مصطفی گل افشان به ش. م ۱۵۵۰۴۶۸۷۹۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ولیلا سلطانی فرد به ش. م ۱۳۷۰۹۸۳۴۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا” همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ناهید تمنائی آذر به شماره ملی ۱۵۵۰۵۱۳۲۷۳ به عنوان بازرس اصلی ومهدی صمد خواه مراغه به شماره ملی ۱۵۵۰۴۶۲۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)). (ثبت تندیس مهان)