تاسیس شركت با مسئوليت محدود كيان سازه فيدار درتاریخ 1394/09/04 به شماره ثبت 483046 به شناسه ملی 14005432886 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
-موضوع شركت: انجام طراحي، محاسبه نظارت فني و اجراي کليه پروژه هاي عمراني اعم از فلزي و بتني، ابنيه سبک و سنگين، ساخت راه و باند، سدسازي و تاسيسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداري و تسطيح اراضي، گود برداري، تزريق سيمان و شمع کوبي و شمع ريزي، سدهاي خاکي و بتني، بندهاي آبي، تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمانها و کارخانجات صنعتي و نيروگاهها، سند بلاست و جوشکاري وساخت انواع سازه هاي فلزي، بازسازي ابنيه، تزئينات داخلي و خارجي ساختمانها، غرفه سازي نمايشگاه يا دکوراسيون نمايشگاهي ،خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کالاهاي بازرگاني، اخذ و اعطاي نمايندگي شرکتهاي معتبر داخلي و خارجي، اخذ وام و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از کشور و شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي اعم از داخلي و بين المللي در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاي لازم .
-مدت شركت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
-مركز اصلي شركت: تهران ، شهرري، اتوبان تهران - قم ، شهر آفتاب ، كهريزك ، خيابان مطهري ، پلاك 124 كد پ 1816145197
-سرمايه شركت: مبلغ 50000000 ريال مي باشد.
-اولين مديران شركت: علي رضاپور به سمت رئيس هيئت مديره به شماره ملي 0011771331 دارنده 25000000 ريال سهم الشركه و سعيد نظري به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل به شماره ملي 0493302174 دارنده 25000000 ريال سهم الشركه براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند
دارندگان حق امضا: کليه اسناد اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک سفته و برات قراردادها و عقود با امضاء مديرعامل و ريئس هيئت مديره متفقا و اوراق عادي و اداري با امضاء مديرعامل و ريئس هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .
- اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه
((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) (ثبت تندیس مهان)