شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001046166 مورخ: 1394/09/29

شماره ثبت علامت : 247549 مورخ: 1395/02/29

مالك علامت: آقاي يعقوب نعيمي

نشاني: 

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 3: مواد آرايشي براي حمام، مدادهاي آرايشي، كرم هاي آرايشي، مواد شوينده به غير از مواد مورد استفاده در توليد و مصارف طبي، رنگ هاي آرايشي، پدهاي آرايشي، تركيبات آرايشي، پودر آرايشي، تثبيت كننده آرايشي،

طبقه 5: پوشك بچه، نوار بهداشتي، پوشك بزرگسالان،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: تصوير يك خط منحني و در اخر ان يك برگ به شكل فانتزي به رنگ هاي سبز بنفش سفيدطبق نمونه

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/09/29 الي 1404/09/29

 

ثبت تندیس مهان