شماره اظهارنامه ثبت علامت: 139650140001026208 مورخ: 1396/04/14

شماره ثبت علامت: 281439 مورخ: 1396/06/27

مالك علامت: شركت مهر گستر ماد ايرانيان خاورميانه ( 50 %) نوع شخص حقوقي: با مسئوليت محدود شماره ثبت: 491627

نشاني: 

تابعيت: ايران

مالك علامت: آقاي سيدحميدرضا ميرمهدي كمجاني ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 12: موتورگازي، موتورسيكلت ها، موتور موتورسيكلت، خورجين موتورسيكلت، پدال موتورسيكلت، زنجيرموتورسيكلت يا دوچرخه، فرمان موتورسيكلت يا دوچرخه، گلگيرهاي موتورسيكلت يا دوچرخه، زين موتورسيكلت يا دوچرخه، موتور وسائط نقليه زميني، خودرو، زنجير دوچرخه وموتورسيكلت، روكش زين دوچرخه ها وموتورسيكلت ها، جك دوچرخه يا موتورسيكلت، تايرهاي دوچرخه وموتورسيكلتها، خودروي هيبريدي، دسته موتور،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: تصوير فانتزي موتورسيكلتي به رنگ سبز كه چرخ جلوي آن به صورت پريز برق طراحي شده و در انتهاي موتور دو عدد برگ كشيده شده به رنگهاي سبز كمرنگ و سبز پررنگ طبق نمونه.

 

مدت اعتبار ثبت علامت: ده سال از تاريخ 1396/04/14 الي 1406/04/14. ثبت تندیس مهان